Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Vanda Pálková, Kubova 1797/41, 621 00 Brno, e-mail: hallo@sladkemameni.com, tel.: +420 725 267 202

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

 

 

Datum objednání:

 

Datum obdržení:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa spotřebitele:

 

Telefon:

 

Číslo účtu pro vrácení platby a kód banky:

 

Datum:                                                                                       Podpis spotřebitele: